Informatiebeveiliging in de Zorg: een grote ZORG

De zorgsector is verantwoordelijk voor de veiligheid van gevoelige patiëntgegevens, maar de huidige stand van zaken laat veel te wensen over. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat de zorg de grootste bron van datalekken is, met meer dan 47.000 meldingen. Alleen al in 2022 kwam 41% van alle meldingen bij de AP uit deze sector. Dit roept de vraag op: waarom zou iemand geïnteresseerd zijn in zorggegevens?

Het antwoord is simpel: zorggegevens vormen een cruciaal onderdeel van uw persoonlijke profiel. Zorginstellingen bewaren naast de gebruikelijke NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) ook uw BSN (Burgerservicenummer). Dit maakt identiteitsfraude eenvoudiger voor cybercriminelen. Bovendien hebben uw medische gegevens waarde voor farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars. Hoewel deze organisaties doorgaans te goeder trouw handelen, blijft het risico op misbruik aanwezig.

Het zorgwekkende is dat veel zorginstellingen geen actie ondernemen om hun informatiebeveiliging te verbeteren. Het excuus is vaak tijdgebrek. De druk op de zorg in Nederland is inderdaad groot, maar het verwerken van bijzondere persoonsgegevens brengt een wettelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Hierbij doe ik een oproep aan alle zorginstellingen in Nederland, groot en klein:

Beste zorgverleners, jullie doen fantastisch werk en daarvoor mijn dank! Maar kunnen jullie alsjeblieft 10 minuten per maand besteden aan het vergroten van je bewustzijn over informatiebeveiligingsrisico’s? Het is echt geen rocket science, maar kleine gedragsveranderingen kunnen een enorme bijdrage leveren aan de beveiliging van onze persoonsgegevens.

Belang van Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is cruciaal om meerdere redenen:

1. Bescherming van Privacy: Patiëntgegevens bevatten gevoelige informatie die niet in verkeerde handen mag vallen. Denk aan medische geschiedenis, behandelplannen en persoonlijke gegevens.

2. Voorkomen van Identiteitsfraude: Met gegevens zoals BSN en NAW-gegevens kunnen criminelen identiteitsfraude plegen, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor slachtoffers.

3. Juridische Verplichtingen: Zorginstellingen hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de plicht om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Simpele Stappen naar Verbetering

Het verbeteren van informatiebeveiliging hoeft niet complex te zijn. Hier zijn enkele eenvoudige stappen die zorginstellingen kunnen nemen:

1. Bewustwording Creëren: Train medewerkers regelmatig over de risico’s en best practices rondom informatiebeveiliging.

2. Sterke Wachtwoorden: Moedig het gebruik van sterke, unieke wachtwoorden aan en implementeer tweefactorauthenticatie waar mogelijk.

3. Regelmatige Updates: Zorg ervoor dat alle software en systemen up-to-date zijn met de laatste beveiligingspatches.

4. Versleuteling: Gebruik encryptie voor gevoelige gegevens, zowel tijdens opslag als transport.

5. Toegangsbeheer: Beperk de toegang tot patiëntgegevens tot diegenen die deze informatie echt nodig hebben voor hun werk.

Conclusie

De bescherming van patiëntgegevens moet een prioriteit zijn voor elke zorginstelling. Door eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen zorginstellingen de veiligheid van persoonsgegevens aanzienlijk verbeteren en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Laten we samen werken aan een veiligere zorgsector waarin de privacy van patiënten gewaarborgd is. Beste zorgverleners, neem deze oproep ter harte en besteed een klein beetje tijd aan het verbeteren van informatiebeveiliging. Het zal de zorgsector als geheel ten goede komen en het vertrouwen van patiënten in jullie waardevolle werk versterken.

Wil je meer weten of direct contact met ons?

Wij zijn jouw partner tegen online crime. Wij leggen je er graag meer over uit hoe jij jouw bedrijf kan beschermen. Wij staan voor je klaar.