Profile picture for user Ronald de Vries
Ronald de Vries

Innovatiemanager
Hedendaagse organisaties werken samen in netwerken om diensten met toegevoegde waarde aan klanten te leveren. Voor het verbeteren van de klantbeleving is digitalisering een belangrijk bedrijfsmiddel. Het zorgt voor de verpersoonlijking van de customer journey en de integratie van processen en gegevens in de keten. Nieuwe technologieën geven organisaties nieuwe vaardigheden om de klantbeleving te verbeteren. 

ICT Manager. 
Het verbeteren van de klantbeleving leidt tot aanpassingen in bestaande processen en ICT. Dit vraagt om vernieuwingen aan de ICT-infrastructuur en aan applicaties (zoals ERP en EPD ). In combinatie met de inzet van nieuwe technologieën ter ondersteuning van de integratie van processen en gegevens. 

Security. 
Security en Privacy zijn belangrijke randvoorwaarden voor digitale innovatie in de zorg. Innovatie, Security en Privacy kunnen elkaar versterken. Om deze reden ben ik de afgelopen jaren mezelf ook gaan kwalificeren op het gebied van Security en Privacy, en beoordeel ik organisatie op dit gebied. 

Kwaliteit.
Samenwerken op ICT-gebied met leveranciers, partners en klanten is een enabler voor innovatie. Een kwalitatief goed werkende CIO Office is een belangrijke regisseur hierbij. 

Ik werk als interim manager en beoordelaar op de bovenstaande aandachtsgebieden. Arbeidsrelaties worden flexibeler. Ik voel me thuis in combinaties van dienstverband en ZZP. Afhankelijk van wat het beste past bij de ambitie en context.

Specialities: Digitale innovatie, EHealth, Digitale strategie, Governance modellen, Enterprise architectuur, Innovatie visie, Innovatie framework, Portfolio management, Programmamanagement, ICT-sourcing, Informatiebeveiliging, Interim Projectmanagement, Interim management, Coaching, Verandermanagement, Informatiemanagement, Zorg & ICT, EPD, ECD, ERP, Implementatie, Gezondheidszorg, GGZ, VVT, Cure, Ziekenhuizen, Care, Gehandicaptenzorg, GHZ, ICT-management

Skills

ISO 27001 certificering
Opstellen verwerkersovereenkomst
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen interne gedragscode
Opstellen ISMS
Opstellen privacybeleid
Opstellen privacyverklaring
Quick Scan (Zorg)
Quick scan Privacy Gap
Uitvoeren security audit
Uitvoeren SURFaudit
Privacy Impact Assessment (PIA)
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
Opleiding Interne Auditor
AVG Quick Scan
Security Awareness
Certificering tegen NEN7510

References

Blogposts