Profile picture for user Ernst Oud
Ernst Oud

Ik heb gewerkt bij Microsoft, Deloitte, Urenco, Getronics, Crypsys Data Security, Toshiba en Philips. Vanaf 1981 werkzaam in de ICT waarvan ruim twintig jaar in verschillende functies, van support engineer tot teammanager en van sales tot consultant en auditor, actief betrokken bij het vakgebied informatiebeveiliging. Ik heb vele grote en kleine organisaties, nationaal en internationaal, geholpen met business continuity en informatiebeveiligingsvraagstukken. Ik ben ook auteur van het enige nederlandstalige boek over ISO27001. Ik werk veel met mensen tijdens trainingen en spreekbeurten. Medio 2009 heb ik Kineta ICT advies opgericht.

Skills

ISO 27001 certificering
ICT beveiligingsassessment (DigiD)
Opstellen verwerkersovereenkomst
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen interne gedragscode
Opstellen ISMS
Opstellen privacybeleid
Opstellen privacyverklaring
Quick Scan (Zorg)
Quick scan Privacy Gap
Uitvoeren security audit
Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG)
Advies m.b.t. Toegangscontrole
Uitvoeren VECOZO-audit
Uitvoeren SURFaudit
Privacy Impact Assessment (PIA)
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA)
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

References

Blogposts