Privacy Impact Assessment (PIA)

Dienstverlening

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, zijn organisaties die persoonsgegevens willen verwerken, verplicht om een PIA te doen. Door middel van een PIA verkrijgt een organisatie in een vroeg stadium zicht op de mogelijke privacyrisico’s van een gegevensverwerking. Hoe eerder u deze risico’s in kaart hebt gebracht, hoe beter. De resultaten van een PIA kunt u gebruiken om privacybeschermende maatregelen door te voeren in de technologie en/of uw organisatie (privacy by design). Hierdoor voorkomt u dat dat in een te laat stadium aanpassingen nodig zijn, of dat u zelfs een systeem moet herontwerpen of een project moet stopzetten. Hoe eerder u een PIA laat uitvoeren, hoe meer kosten u dan ook bespaart.

Ratings

Profile picture for user Ernst Oud
Ernst J. Oud
Profile picture for user auditconnect
auditconnect