Opstellen privacyverklaring

Dienstverlening

Uit de privacywetgeving vloeit de plicht voort om de ‘betrokkenen’ te informeren over een aantal zaken: welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel gebeurt dit, hoe lang worden de gegevens opgeslagen, wie heeft toegang tot de gegevens, welke beveiligingsmaatregelen heeft de organisatie getroffen, welke rechten heeft de ‘betrokkene’, hoe kan hij deze effectief uitoefenen, et cetera. Deze informatie wordt opgenomen in een zogeheten privacyverklaring en wordt aan de betrokken kenbaar gemaakt voordat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Ratings

Profile picture for user Ernst Oud
Ernst J. Oud
Profile picture for user Renco Schoemaker
Renco Schoemaker
Profile picture for user Merit den Teuling
Merit den Teuling