De nieuwe regering van Nederland wil meer gaan investeren in cybersecurity. In de komende jaren zullen tientallen miljoenen worden geïnvesteerd.

Regeerakkoord

Dat blijkt uit het nieuwe regeerakkoord genaamd Vertrouwen in de toekomst, waarin D66, VVD, CDA en ChristenUnie hebben beschreven wat de plannen zijn voor de komende jaren. Naast de initiële investering van het kabinet in cybersecurity van 26 miljoen euro per jaar zou nog meer budget worden uitgetrokken om o.a. Defensie te versterken op cybergebied en nieuwe wetten op te stellen.

Standaarden

Een plan van D66 om standaarden op te stellen voor slimme apparatuur wordt in werking gezet en daarnaast zal het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een investering krijgen om de activiteiten te verbreden in de komende jaren.

Defensie

Ook zal Defensie een deel van het budget krijgen om te versterken op het gebied van slagkracht en cyberactiviteiten. Details over die activiteiten zijn nog niet vrijgegeven, maar duidelijk is dat structureel 275 miljoen euro beschikbaar wordt voor de bescherming van ons land.

Wetten

Ook is er in het regeerakkoord aandacht voor verschillende wetten, zoals de Wet Computercriminaliteit III en de sleepwet. Waarschijnlijk komt er voor de laatste een referendum in 2018.

Er zijn nog geen concrete veranderingen voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het nieuwe kabinet lijkt met de investeringen en plannen in te zetten op verbetering van cybersecurity in Nederland de komende jaren.