Nieuw elektronisch stembiljet gewenst door Kabinet

Naar aanleiding van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wil het kabinet vernieuwingen invoeren in het stemproces. Dat voorstel is gedaan door minister Ollongren van Binnenlandse zaken. Het kabinet heeft ingestemd om het verkiezingsproces toegankelijker, controleerbaarder en transparanter te maken.

Enkele dagen

Op dit moment kunnen de processen-verbaal van stembureaus slechts enkele dagen inzichtelijk worden gemaakt. Door een vernieuwingsslag uit te voeren moet een deel van de stemmen sneller te tellen zijn en zelfs op internet gepubliceerd kunnen worden.

Een nieuw stembiljet moet elektronisch geteld kunnen worden en beter geschikt zijn voor mensen met een visuele beperking. Deze personen moeten ook zelfstandig kunnen stemmen. 

Voorstel

Begin 2019 zal minister Ollongren een nieuw voorstel doen voor de veranderingen aan het stembiljet. Dit nieuwe biljet moet getest kunnen worden bij de herindelingsverkiezingen van 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Hoe dit nieuwe stembiljet veilig kan worden geïntroduceerd is nog niet bekend.