Google dicht behoorlijk wat beveiligingslekken.

Android Security Bulletin

In de maandelijkse patchcyclus van maart heeft Google maar liefs 80 beveiligingslekken gedicht. Het Android Security Bulletin verhelpt 37 kwetsbaarheden waarvan 11 als hoge kwetsbaarheden worden beschouwd. Deze hoge kwetsbaarheden stelde kwaadwillende instaat om via een speciaal bestand, code te implementeren in een geprivilegieerd proces van het Android-platform.

De hoge beveiligingskwetsbaarheden bevinden zich in het:

  • Android Media-framework
  • System en de wifi-driver van Qualcomm

Google heeft tot heden nog geen meldingen ontvangen van het misbruiken van deze beveiligignskwetsbaarheden.

Pixel/Nexus Security Bulletin

De Pixel/Nexus Security Bulletin richt zich op het dichten van de smartphone kwetsbaarheden van de Google smartphones.  Bij deze Security Bulletin ging het om 43 kwetsbaarheden. Bij deze kwetsbaarheden was er geen één kwetsbaarheid als een hoog beveiligingsrisico genoteerd. Tenslotte heeft Google de fabrikanten die gebruik maken van Android software zelf verantwoordelijk gemaakt om de Security Bulletins door te zetten naar hun producten.